Επίθετο

Είναι συμβατό με το Linux POSIX;

Το POSIX ή Portable Operating System Interface, είναι μια συλλογή προτύπων που απαιτούνται για τη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των λειτουργικών συστημάτων. Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε τι σημαίνει το POSIX, καθορίζουμε αν το Linux ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και παραθέτουμε ποια στοιχεία Linux πρέπει να εξαιρεθούν από αυτήν την ταξινόμηση.

Είναι συμβατό με το Linux POSIX;

Το POSIX ή Portable Operating System Interface, είναι μια συλλογή προτύπων που απαιτούνται για τη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των λειτουργικών συστημάτων. Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε τι σημαίνει το POSIX, καθορίζουμε αν το Linux ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και παραθέτουμε ποια στοιχεία Linux πρέπει να εξαιρεθούν από αυτήν την ταξινόμηση.